Stichtingsbestuur

Stichtingsbestuur

Doel

De stichting heeft tot doel:

  • Vormen van een servicebureau voor het tot stand brengen en in stand houden van "het ICT-expertisecentrum DIGIDACT", inhoudende de integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van de scholen in de gemeente 's-Hertogenbosch e.o. en in de toekomst eventueel ten behoeve van andere organisaties in de regio 's-Hertogenbosch.
  • Beheren van en beschikken over het fonds dat voor het bereiken van het hiervoor omschreven doel in het leven zal worden geroepen.
  • Verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uit: Oprichtingsakte 14 juni 2002

 

Bestuursleden

De bestuursleden van stichting Digidact zijn drie bovenschoolse leidinggevenden uit het Bossche primaire onderwijs:

 

Jan Timmers
(Penningmeester )
Hans Tijssen
(Voorzitter)
Ankie de Laat
(Bestuurslid)
Els van der Pol
(Bestuurslid)