Servicebureau

Servicebureau

Marktwerking

Bij de oprichting van Digidact is er voor gekozen een servicebureau in te richten met beperkte maar professionele menskracht. Een kleine overhead drukt immers de kosten en daar waar uitgaven noodzakelijk zijn, zal dit in een competitieve markt dienen plaats te vinden.

Ons motto luidt hier "Laat de markt haar werk doen". Het servicebureau treedt hierbij op als inkoper, makelaar of facilitator. Door de grote schaal waarop gehandeld wordt kunnen vele voordelen behaald worden.

 

Vraag/behoefte scholen

Een ander uitgangspunt is het werken vanuit de vraag/behoefte van Digidact-scholen in plaats van het aanbieden van diensten en producten, waaraan productontwikkeling ten grondslag ligt. Derhalve is het service-bureau altijd actueel en richt zij zich nu op de vraagstukken van het moment. Bij de keuze van beantwoording van vraagstukken laat zij zich leiden door een expliciete visie hoe verantwoord ICT onderwijskundig in de (nabije) toekomst in te zetten.

Bij de onderwijskundige implementatie van ICT is dit voor ons het "Vier-in-Balans PLUS"-model.

Wij geloven er in dat deze variant van de Balanced Score Card tot succesvolle implementatie leidt.

 

Professionele ondersteuning

Het ICT-budget op de scholen is beperkt. Wij zijn er van overtuigd dat de meerwaarde van een samenwerkingsverband als Digidact mede ligt in een zeer professioneel handelen en een hoog kwaliteitsbewustzijn van iedere medewerker. Hierbij geldt: "Zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

 

Werkwijze

Onze werkwijze : Op Digidact-activiteiten moeten een of meerdere van de zogenaamde 3 G's van toepassing zijn. Indien hiervan geen sprake is, maakt Digidact er geen werk van. Deze zijn:

  • Gewin
  • Gemak
  • Genot

Het servicebureau stelt zich steeds de vraag: "Hoe wordt de Digidact-onderwijsorganisatie hier beter van".

 

Activiteitenplan

Vanuit het "Vier-in-Balans Plus" en het "3G"-model is door ons een dynamisch activiteitenplan samengesteld waarvan iedere Digidactschool kan profiteren.

 

Medewerkers

 

Kim Bosters
(icoach en projectleider)
Harm van der Laag
(systeembeheerder)
Anton Megens
(manager)
Astrid Alkema
(officemanager)
Jelmer Kramer
(systeembeheerder)
Jeroen Theuns
(Systeembeheerder)
Emiel Kuijk
(Applicatiebeheerder)