Ontstaan

Bovenschoolse ICT-beleidsnotitie

In het voorjaar van 2002 wordt door het BovenSchools Directieplatform Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch aan Theo Brinkman gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de aanbevelingen uit de “Bovenschoolse ICT-beleidsnotitie Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch juni 2001” te realiseren.
 

Dit stadsbrede plan, een initiatief van bovenschools directeur Piet Derikx c.s. , wordt door het DOPO ’s-Hertogenbosch bekrachtigd en realisatie van de gedane voorstellen wordt gewenst.

 

Brabantse miniconferentie over ICT en Onderwijs

In datzelfde voorjaar organiseert gedeputeerde Roel Augusteijn voor een select gezelschap vertegenwoordigers uit alle onderwijssectoren en wethouders onderwijs van de grote Brabantse steden een Brabantse miniconferentie over ICT en Onderwijs.

De conclusie die in het Brabantse Provinciehuis getrokken wordt is tweeledig:

  • Brabant moet meer accent zetten op ICT en onderwijs.
  • De grootste knelpunten bevinden zich in het primair onderwijs.

Kwaliteit en/of capaciteit aldaar op het gebied van ICT-implementatie is onvoldoende. Regionale bovenschoolse samenwerking op het gebied van onderwijs en ICT kan een antwoord zijn op de vele knelpunten. De provincie dient hiertoe stimulerend op te treden.

 

ICT-scan-resultaten

Kort daarna worden de ICT-scan-resultaten van twee van de drie grote Bossche schoolbesturen voor Primair Onderwijs vrijgegeven.


De conclusie: veel energie en geld is reeds gestoken in ICT-ontwikkelingen. Om na de eerste initiatief-fase nu een majeure en verantwoorde slag op het gebied van ICT te maken, is bovenschoolse aansturing meer dan wenselijk.

 

Promotiecampagne ICT op School

De landelijke organisatie Stichting ICT op School start een promotiecampagne en omarmt nadrukkelijk regionale initiatieven. Volgens deze belangenbehartiger kan bundeling van krachten een belangrijke motor zijn om te komen tot kwalitatief betere implementatie van ICT in de onderwijs.

 

HET MOMENT

Kortom. In 2002 is er sprake van HET MOMENT. Na het onderzoeksadvies aan het BSD-platform Primair Onderwijs wordt besloten een stichting in het leven te roepen om de beoogde vertaalslagen en optimalisaties te gaan maken.


Op 14 juni 2002 ziet de Stichting Digidact bij de notaris het leven. Als directeur wordt benoemd Theo Brinkman. Tot dan toe werkzaam als onderwijstechnoloog en ICT-consultant bij de School voor de Toekomst BV, treedt hij per 1 juli 2002 in dienst van het regionale samenwerkingsverband voor onderwijs en ICT. Het stichtingsbestuur van Digidact komt in handen van vier bovenschoolse leidinggevenden uit het Bossche primaire onderwijs.


Naast de omarming door het primair onderwijs besluit tevens de gemeente ’s-Hertogenbosch dit initiatief op diverse gebieden ruimhartig te omarmen. Zij bestempelt de Stichting Digidact vanaf dat moment als het loket voor alle Onderwijs & ICT-zaken in het stadsgewest.

 

Digidact, het regionale samenwerkingsverband voor onderwijs en ICT ’s-Hertogenbosch e.o. is een feit.