ICT-trends en het onderwijs

De snelle technologische ontwikkelingen van deze tijd hebben invloed op alle aspecten van onze maatschappij. En natuurlijk ook op het onderwijs. Om in de toekomst een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid worden op nieuwe technologieën en met nieuwe technologieën – en daar ligt de taak van scholen. Zij moeten kinderen helpen zich te handhaven
in een wereld waarin we steeds meer digitaal leven, leren en werken. En waarin daardoor ook een exponentieel groeiende hoeveelheid data over ons leven, leerproces en werk aanwezig is. Die data zijn weer voedsel voor lerende software in intelligente machines als robots, zelfrijdende auto’s en machines van insectformaat op en in ons lichaam en omgeving. Dit ecosysteem vereist een
infrastructuur voor onderlinge communicatie (netwerk), opslag van data en software (cloud) en interactie met machines en elkaar (devices). Scholen moeten hierop inspelen met talentontwikkeling van hun leerlingen, differentiatie van het leren en gepersonaliseerd onderwijs. En daarvoor hebben ze diverse technologieën tot hun beschikking.

 

Technologische trends

Welke technologieën dat zijn, daarover gaat dit rapport. Het maakt inzichtelijk welke technologische trends de komende vijf jaar een belangrijke rol in het onderwijs zullen spelen; van cloudcomputing en learning analytics tot lerende machines en Internet of Things. Het trendrapport heeft niet als doel om sturing te geven aan scholen of -besturen, maar wil laten zien welke technologieën ze kunnen gebruiken bij het realiseren van hun onderwijsvisie. Dit rapport bevat analyses, adviezen en instrumenten die helpen een meerjarig ict-plan op te stellen, inclusief een investeringsagenda met een programma van projecten, om zo de onderwijsambitie waar te maken.
 

Ict-keuzes maken
Hoe ver de voor het onderwijs relevante technologieën in ontwikkeling zijn, laat het rapport zien aan de hand van de Hype Cycle van Gartner. Hoe dichter de fase van ‘volwassenheid’ is genaderd, hoe beter de kansen en zwaktes van een technologie zijn uitgekristalliseerd en hoe duidelijker de impact op het onderwijs. In een volgende paragraaf gaan we nader in op de Hype Cycle, die
schoolbesturen en schoolleiders kunnen gebruiken om het risicoprofiel van technologie in kaart brengen, strategische keuzes te maken en prioriteiten te stellen in hun ict-plan. De SWOT-analyses in dit rapport helpen daar ook bij. Van elke relevante technologietrend zetten we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op een rijtje.

 

Meer informatie ?

Bekijk of download hier het hele rapport.